CEDEO erkend

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Rob toont trots het Cedeo certificaat

Rob toont trots het Cedeo certificaat

Elke 2 jaar wordt LinQue Consult een klanttevredenheidsonderzoek gedaan door Cedeo.
Zowel voor Maatwerk als voor Coaching hebben we opnieuw een prachtige score behaald.
Voor Coaching kregen wij van onze klanten een 9,8 en voor Maatwerk zelfs een 10!
Wij zijn daar natuurlijk erg trots op en het stimuleert ons om onze kwaliteit op dit hoge peil te handhaven.

Hier kunt u nalezen hoe klanten over ons denken.

Cedeo definitief rapport LinQue Consult 2016