Projecten Dorien

Als je kwetsbaar bent, zien mensen ook je kracht. Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen.

Projecten

  • Expert HRM – Lerende Organisatie – School aan Zet (2013)
  • Ad interim directeur (coördinator) SWV Zaltbommel e.o. (sept. 2011 tot heden)
  • Trainen van adviseurs hoger onderwijs van de VU Amsterdam in het kader van het versterken van de procesvaardigheden i.v.m. een wijziging van functie/positie (2011-2012)
  • Teamontwikkelings-  en leiderschapstrajecten in Wellant Houten (2010-heden)
  • Procesbegeleider in Zeer Zwakke scholen als adviseur van de task force Zeer Zwakke Scholen van de VO Raad (SO scholen en VO scholen) (2010 – heden)
  • Beleidsondersteuner en procesbegeleider van de stuur- en projectgroep Passend Onderwijs (De Betuwe) (2009-2011)
  • Uitvoering Post HBO NOVO-opleiding voor procesconsultants en leidinggevenden (2000 tot heden)
  • Interimopdracht bij een schoolbegeleidingsdienst m.b.t. het verkennen van een nieuwe markt en het opstarten van een nieuw team (2006-2007)
  • Crisisinterventie en procesbegeleiding  bij een agrarische school m.b.t. versterking samenwerking tussen directie en docenten (2006)