Publicaties Ellis

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

  • Dam, E. van., Leeuw, Th. De (2012) Opbrengstgericht werken in Canada. Ínstructional leaderschip’ in de praktijk. 12-18 Vakblad voor voortgezet onderwijs, verschijnt in november
  • Wee, E ter., en E. van Dam (2011) Goed voorbeeld doet echt goed volgen. Over de werking van spiegelneuronen. 12-18 Vakblad voor voortgezet onderwijs, 1, pp. 26-27.
  • Alkema, E., Dam, E.van., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2006) Meer dan onderwijs. Theorie en praktijk van het lesgeven in de basisschool. Assen: Van Gorcum.
  • Vermeulen, M., Keijzer, R., Bokhorst, K., & Dam, E. van (2006) Modus 1, modus 2, modieus? Ontwikkeling van praktijkrelevant onderzoek op pabo’s en basisscholen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 24, 2, pp. 52-62.
  • Dam, E. van (2006) Voorbereiden en vormgeving van je onderwijs. Waar begin je?, in: Geerdink, G., Volman, M., & Wardekker, W. (red.) Pedagogische kwaliteit in de basisschool. Baarn: HB.