Hoe

De eenvoud van de oplossing, niet altijd waarneembaar, ligt dichtbij

Wij bieden tijdelijk leiderschap aan vanuit de volgende bewezen aanpak om succes te realiseren:

  • Bij uitvoeren van de opdracht ligt de basis, vanaf de start,  in het onderzoeken en aanboren van de interne kracht en verandercapaciteit van de school en de mensen die erin werken. Dit is van toepassing op alle lagen in de school en alle geledingen (leidinggevenden, MR, docenten, administratie, conciërges).
  • Als tijdelijk leider werken wij, vanaf de intake en de start van het project, nauw samen met de bestuurder en/of de opdrachtgever vanuit een heldere vraag- en doelstelling en het werken aan het oplossen van de problemen in de organisatie. De bestuurder blijft eindverantwoordelijk voor de school. Op deze wijze kunnen de interventies van de tijdelijk leider zorgen voor een duurzame verandering binnen de school.
  • De tijdelijk leider neemt tijdelijk de leiding over en/of werkt naast de huidige leidinggevende, als relatieve buitenstaander vanuit een gelegitimeerde gezagsbasis aan de doelstellingen.
  • Vooraf zijn afspraken gemaakt over de hiërarchische verhouding en over de te bereiken haalbare doelen, waarbij expliciet de verandercapaciteit en het leiderschap binnen de school / organisatie in stelling wordt gebracht.
  • De rol van de tijdelijk leider kan vervuld worden vanuit een verschillende expertises en invalshoeken. InterimLinQue heeft nauwe banden met LinQue Consult. Als het nodig is kan er gemakkelijk een beroep worden gedaan op de kennis en ervaring van deze consultants voor procesbegeleiding of specifieke expertise.