Organisatie van de opdracht

De eenvoud van de oplossing, niet altijd waarneembaar, ligt dichtbij

Het interim management wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van LinQue Consult BV, zij …

  • regelt het eerste contact bij een vraag naar tijdelijk leiderschap
  • organiseert een intakegesprek tussen de tijdelijk leider en de opdrachtgever
  • zet het project uit in een tijdsplanning in nauw overleg met de tijdelijk leider en de opdrachtgever
  • voert de projectadministratie en de financiële administratie uit
  • zorgt voor materialen indien nodig
  • organiseert en faciliteert het leer- en kwaliteitsnetwerk van de aangesloten tijdelijk leiders, procesbegeleiders en projectmanagers door:
  1. maandelijks overleg
  2. intervisie
  3. training en scholing
  4. kennisdeling