Zakelijke afspraken

Als de boegspriet de einder kruist, begint een nieuw avontuur

We werken met Tijdelijke Werkbare Overeenkomsten (TWO). Als de verandervraag of de interim vraag complex is, is het niet altijd mogelijk het geheel te overzien. We maken dan afspraken voor de 1e periode en stellen het contract en de doelen bij na de eerste 3 maanden.

We hebben altijd een intakegesprek met de bestuurder of de opdrachtgever.
In dit gesprek wordt gesproken over:

 • de klik tussen opdrachtgever en tijdelijk  leider
 • de inhoud van de opdracht
 • de verwachtingen van de opdrachtgever naar de tijdelijk leider
 • het realisme daarbinnen
 • het bijstellen van de doelen indien nodig
 • de expliciete samenwerking tussen opdrachtgever en tijdelijk leider
 • de context van de school en de problematiek waar de tijdelijk leider voor wordt gevraagd
 • de opbrengsten van de school, de financiële situatie, het leiderschap
 • de al gedane interventies en het resultaat daarvan
 • het tarief en het eerste contract
 • de inzet van de procesbegeleider en/of de projectmanager afhankelijk van de vraag en de situatie van de school
 • tussentijdse evaluaties

Er is in de intake aandacht voor het volgende:

 • InterimLinQue vindt het intakeproces van groot belang voor succes en ook dat er een klik is tussen de opdrachtgever en de tijdelijk leider. De klik is van belang voor vertrouwen, voor het nemen van risico’s, voor overleg en afstemming. Overigens mag het wel schuren en is er absoluut aandacht voor de verschillen van inzicht tussen beide partijen. De uitkomst moet het proces van verandering, verbetering of innovatie ten goede komen.
 • We spreken over de wisselende rollen die de tijdelijk leider zelf kan en moet innemen in een bepaalde fase van het proces en/of het inzetten van anderen in de rollen van expert, procesbegeleider of projectleider.
 • Het belang van transparantie in de organisatie over de interventie van de bestuurder van het aantrekken van de tijdelijk leider, de doelen en verwachtingen, enerzijds, en het verkrijgen van draagvlak en commitment anderzijds. Het belang is groot om ervoor te zorgen dat iedereen achter de doelen en de verandering staat.
 • Er wordt integraal gewerkt: op alle lagen, van binnen naar buiten en vice versa, van bestuurder tot MR tot docenten tot administratie en conciërge, collectief en individueel. Lastige vraagstukken worden aangepakt en opgelost. Alle actoren in de school zijn van belang om succesvol te kunnen werken. De school is en blijft van hen en komt ook weer bij hen terug. Iedereen bouwt dus aan de eigen verbetering van de school.
 • We vragen expliciet naar de schaduwzijden van de school, dat wat verborgen is en dat wat nog niet is gezegd, maar wel van wezenlijk belang. Dan gaat het vaak over de cultuur, intermenselijke verhoudingen en de historie.