NOVO procesbegeleider-opleiding nu erkende Post HBO-opleiding

Erkenning!

LinQue Consult verzorgt samen met de Katholieke Pabo Zwolle de NOVO-opleiding voor procesbegeleiders. De opleiding is net na de zomer erkend als een Post HBO-Opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor professionals die een rol spelen in de begeleiding van veranderings- en ontwikkelingsprocessen in organisaties. Inmiddels zijn er bijvoorbeeld scholengroepen die de opleiding volgen met het hele managementteam en/of school- en teamleiders.

Beoordeling van de toetsingscommissie
Naar het oordeel van de Toetsingscommissie is de opleiding NOVO Procesbegeleider een heel relevante opleiding die naadloos aansluit op behoeften in onderwijsland, vooral bij de grotere onderwijsorganisaties.

Alle items van het toetsingskader zijn op overtuigende wijze beschreven. De leerdoelen zijn helder uiteengezet en de wijze waarop aan de doelen gewerkt wordt is realistisch. Er is sprake van een goede afwisseling en balans tussen theorie en praktijk. De link naar de praktijk wordt gewaarborgd door directe praktijkopdrachten.

Gedegen inhoud, adaptief in leer en werksituaties; heel praktisch toepasbaar, ieder op eigen manier. Bijzonder in aanbod, goed doordacht voor het niveau (volgend op de master, meer voor LB, LC en LD docenten). Achtergrondinformatie over uitgangspunten is heel grondig en heel herkenbaar. Literatuur up to date, sluit goed aan op ontwikkelingen in het onderwijs. Veel bekende titels in de literatuurlijst. Juist daar is veel behoefte aan doorscholing, overleg, gezamenlijk inhoudelijk brainstormen, over nieuwverworven kennis doorbomen om het zo goed mogelijk mee te kunnen nemen naar de werksituatie.
Tot zover het oordeel van de Toetsingcommissie.

Voor informatie over de NOVO procesbegeleider-opleiding kunt u contact opnemen met
Erica ter Wee
M 06 131 998 98
E ericaterwee@linqueconsult.nl
https://novo-procesbegeleider-phbo.nl