Inspiratiebronnen Roald

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

  • Werken vanuit relatie (relatie gaat vooraf aan prestatie)
  • Werken vanuit kwaliteiten, van het individu en van de organisatie
  • Oplossingsgericht werken
  • Opbrengstgericht werken
  • Lerende organisatie
  • Didactisch Coachen
  • Brein Centraal Leren