Casus Rob

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Inspectiebezoek… met aan het einde van de dag het voorlopige oordeel: een of meer afdelingen van de school zijn volgens de Inspectie Zeer Zwak. Als procesbegeleider in contact met de school. Eerst aftasten: wordt er intern of extern geattribueerd? Hoe staat het met het urgentiebesef? En vervolgens stap voor stap aan de slag met een Verbeterplan: een analyse maken van de situatie, waar valt snel succes te behalen, waar wordt een duurzamer aanpak gevraagd, hoe betrekken we het team er zodanig bij dat overal verantwoordelijkheid wordt genomen.

En dan groeit het besef: het inspectieoordeel kwam hard aan, maar nu geloven we dat het kansen biedt: we werken aan de kwaliteitsverbetering van onze school. De eerste stappen worden gezet en er wordt anders gekeken naar resultaten. Voorheen vooral naar ‘wat er werd gedaan’, nu naar: ‘en wat is de opbrengst ervan?’ En: ‘waar kunnen we dat aan zien?’ En dan: Hoe houden we kwaliteit vast? Hoe organiseren we het zó, dat we oog houden op wat van belang is, hoe organiseren we blijvend leren en ontwikkelen?