Projecten Rob

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

  • NOVO-opleiding: een opleiding tot procesconsultant
  • VO-Raad: project Leren Verbeteren: ondersteuningstraject voor risicoscholen, zwakke en zeer zwakke scholen
  • Praktijkonderwijs: naar meer vraaggestuurd onderwijs (o.a. in samenwerking met Edu-Actief en Praktijkschool De Faam in Zaandam)
  • Teamontwikkelingstrajecten in vmbo en mbo
  • Leiderschapsontwikkeling in de gezondheidszorg: coaching van leidinggevenden bij een grote zorginstelling (een project van Vivace)