Wat

Wat houdt InterimLinQue in?

InterimLinQue biedt tijdelijk leiderschap of Co–leiderschap aan in een periode dat er geen of onvoldoende gekwalificeerde leiding is voor de gehele school, een afdeling, een bouw, een team of een project in bijvoorbeeld volgende situaties:

U zet tijdelijk leiderschap in als:

 • een leidinggevende plotseling of in korte tijd vertrekt en er binnen de beschikbare tijd geen blijvende vervanging geregeld kan worden;
 • een leidinggevende voor een langere periode afwezig is door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden;
 • er extra leiding nodig is voor het realiseren van bijvoorbeeld een fusie of een overname.

U zet Co-leiderschap in als:

 • de huidige leidinggevende ondersteuning nodig heeft om de school kwalitatief goed te leiden in een bepaalde periode;
 • er extra menskracht of een andere expertise nodig is voor een project of een innovatie, waarvoor de kwaliteit of de tijd ontbreekt bij de huidige leidinggevende;
 • er een projectleider nodig is voor een complexe opdracht;
 • er een veranderproces begeleid moet worden van een verandering om van A naar B te komen;
 • er een innovatie moet worden begeleid, terwijl het dagelijkse werk gewoon doorgaat;
 • er een fusie op handen is tussen 2 scholen of meer scholen en er meer expertise of menskracht nodig is om de fusie te realiseren.

Het kan ook zo zijn dat de tijdelijk leider alle drie de benodigde functies in één persoon kan verenigen (interim management, projectmanagement, procesbegeleiding).

De werkwijze zoals InterimLinQue voorstaat verenigt kenmerken van:

 • Interim manager (tijdelijk leider) of Co-leider
 • Procesbegeleider
 • Projectleider
 • Coach / Organisatieadviseur

In de praktijk groeien de rollen naar elkaar toe.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er door de bestuurder in deze tussentijd actief wordt gezocht naar een structurele oplossing van het leiderschap in de school.