CRKBO erkend

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

CRKBO erkend

Een CRKBO erkenning houdt in dat LinQue erkend is als organisatie die kort beroepsonderwijs verzorgt.  Voor de klanten van LinQue Consult betekent dit BTW-vrijstelling.

BTW–vrijstelling
De BTW–vrijstelling geldt voor het verstrekken van onderwijs. Onder onderwijs verstaan wij alle leertrajecten (opleidingen en maatwerk), die door LinQue Consult worden uitgevoerd  en die te maken hebben met onderwijs en/of het versterken van de competenties van docenten, teamleiders, directieleden in hun huidige of toekomstige werk. Dit kan een combinatie zijn van opleiding, training, intervisie en supervisie, coachen (waarbij intervisie, supervisie, coaching deel uitmaken van de opleiding of het leertraject).

Doelgroepen zijn o.a. (binnen en buiten het onderwijs):

 • Docenten
 • Teamleiders
 • Directieleden
 • Onderwijsondersteunend personeel
 • Managementteams

BTW-belast zijn o.a. de volgende diensten:

 • Organisatieadvies
 • “Gedoe’ klussen à conflicthantering, oplossen van complexe problemen
 • Adviesgesprekken m.b.t. loopbaan of anderszins
 • Methodeontwikkeling
 • Beleidsondersteuning
 • Schrijven van beleidsstukken