Werkwijze

Als we niet ergens voor staan, vallen we voor alles

Onze tijdelijk leiders werken volgens het 5E model (bron: literatuur Jaap Schaveling)

 • Effectiviteit: zij bereiken doelstellingen volgens afspraken in de intake en/of volgens bijgestelde afspraken indien dit nodig is in de praktijk.
 • Efficiency: zij halen doelen met de noodzakelijke middelen, de juiste inzet van mensen en kwaliteit van mensen en door te werken vanuit andere perspectieven dan in de school gewoon zijn. Er wordt buiten de gebaande paden gekeken en soms worden onorthodoxe werkwijzen gehanteerd om het gewenste effect te bereiken. Er wordt gestuurd op duurzame relaties en werken aan opbrengsten / resultaat.
 • Efficacy: zij werken doelmatig, op de juiste wijze en met behoud van relaties en aanboren van de talenten in de organisatie. Er is een evenwicht tussen sturing en ondersteuning.
 • Ethiek: er wordt gewerkt met haalbare tevredenheid en minder frustraties, omdat zaken helder worden en de koers word neergezet. Mensen worden gewaardeerd voor hun inspanningen en aangesproken op nalatigheid of het niet halen van de doelen die gezamenlijk zijn gesteld.
 • Embedding (inbedding): de interventies leiden tot andere betekenissen en gedragsverandering. Er wordt sturing gegeven aan de verandering, draagvlak gezocht en gewerkt aan nieuwe patronen.
 • Ons uitgangspunt voor tijdelijk leiderschap is sturing geven aan het onderwijsproces en de organisatie van de school, zodanig dat de kwaliteit van de medewerkers in de school in korte tijd zichtbaar wordt, ge-empowered wordt en ingezet wordt. Wij bieden sturing en ondersteuning aan dit proces, zonder de confrontatie uit de weg te gaan.

Dit betekent dat we met de medewerkers in de school de toekomst verkennen en de vraag stellen: hoe ziet de wereld eruit als de problemen zijn opgelost?
Dit doen we door:

 • Richting geven
 • Ruimte bieden
 • Rekenschap vragen
 • Resultaat vragen
 • Relatiegericht werken

En door (bron: Jaap Schaveling):

 • Co-initiating: we luisteren naar anderen en naar wat zij willen in en met de school en hun eigen inzet daarbinnen.
 • Co-sensing: we zoeken naar kwaliteit en talent om nieuwe kansen te bieden en te realiseren.
 • Co-presensing: we nemen de tijd voor reflecteren en stil staan in de hectiek van de beweging, de verandering en wat zich voordoet om van daaruit weer veder te werken.
 • Co-creating & Co–evolving: we geven betekenis aan de nieuwe werkelijkheid zodat mensen in staat zijn zich in deze context te bewegen en andere gedrag mogelijk is.