Over InterimLinQue

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

InterimLinQue wordt uitgevoerd door een kleine groep gekwalificeerde interim managers die zijn aangesloten bij LinQue Consult BV vanuit hun eigen bedrijf of schoolorganisatie. Het co–Leiderschap, de procesbegeleiding en/of het projectmanagement wordt uitgevoerd door de tijdelijk leiders en/of uitgevoerd door consultants van LinQue Consult.

Binnen InterimLinQue en  LinQue Consult werken consultants en interim managers met verschillende achtergronden en specialisaties samen. Zij hebben actuele kennis en ervaring van het leiden van een school tot aan het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen of innovaties. Er is kennis en ervaring op het niveau van besturen, onderwijskundig leidinggeven aan een school, opzetten en uitvoeren van kwaliteitszorg, uitvoeren van de eisen uit het inspectiekader, het in stelling brengen van vakgroepen en het begeleiden en coachen van docenten op de werkvloer. Een aantal van hen werkt al jaren voor de VO Raad en begeleidt vanuit de rol van procesbegeleider zwakke en zeer zwakke scholen naar een basisarrangement. De gekoppelde interventies op het niveau van bestuur, leiding, docenten en van beleid naar werkvloer heeft steevast een basisarrangement tot gevolg en een verandering binnen de school met betrekking tot de wijze van leidinggeven aan de school en de onderwijskwaliteit van de docent in de klas te weeg gebracht.

InterimLinQue is een innovatieve partner voor klanten die oplossingen zoeken voor ontwikkelingen in hun dynamische omgeving en werkt vanuit de visie van gespreid leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid op alle lagen van de organisatie.

InterimLinQue gelooft erin dat een complexe opdracht bij een schoolorganisatie succesvol is als deze vanuit verschillende expertises, ervaring  en personen benaderd wordt, waarbij de tijdelijk leider de constante factor is binnen een opdracht.