TOPs!

Een positief leer- en schoolklimaat met TOPs!

TOPs! is een lesprogramma voor jongeren dat uitgaat van de eigen kracht van de jongeren. De leerlingen leren op een positieve manier verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen. Met TOPs! leren uw leerlingen elkaar positief te benaderen en met respect te behandelen. Zij worden sociaal vaardiger, de leerprestaties gaan omhoog en vroegtijdige schooluitval omlaag.

Doelgroep
TOPs! is speciaal ontwikkeld voor VO, VSO en MBO-scholen. Het programma kan prima ingezet worden in het kader van de lessen ‘actief burgerschap’.

Kenmerken TOPs!
Met TOPs! kiest u voor positief. Het programma wordt klassikaal of in specifieke groepen aangeboden en richt zich op het verbeteren van de sociale vaardigheden, moreel redeneren en het leren omgaan met emoties. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, vriendschap en pesten.

Lesprogramma
TOPs! bestaat uit: een aantal startbijeenkomsten; TOPs!-lessen waarin vaardigheden worden geoefend; en TIP-bijeenkomsten waar leerlingen de geleerde vaardigheden in praktijk brengen. Ook uitgewerkte ouderbijeenkomsten maken deel uit van het programma. Klik door voor uitgebreide informatie over het lesprogramma klik hier.

Lesmateriaal TOPs!
Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met docenten uit de praktijk en afgestemd op jongeren op VO, VSO of MBO-niveau. Met behulp van makkelijk en toegankelijk taalgebruik en voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van multiculturele Nederlandse jongeren werkt u aan de sociale vaardigheden van de jongeren en het klimaat op uw school. Ook wordt bij de lessen moreel redeneren gewerkt met ondersteunende interactieve beeldverhalen . Voor meer informatie klik hier.

Maatwerk en schoolbreed
Het TOPs! programma is wat inzet en tempo aan te passen aan de wensen van uw school. Ook biedt Stichting 180, aanbieder van TOPs!, een implementatietraject op maat zodat TOPs! integraal onderdeel wordt van alles wat er op uw school gebeurt.
Het traject kan bestaan uit gesprekken, workshops en aanvullende trainingen. Zo kunt u een workshop aanbieden aan uw gehele personeel.

TOPs!-trainer en TOPs!-coach
Medewerkers die TOPs! geven, vaak docenten (mentoren) of zorgcoördinatoren, volgen eerst een korte opleiding tot TOPs!-trainer en eventueel tot TOPs!-coach. Hun kennis en vaardigheden worden opgefrist en verdiept door middel van herhalingstrainingen. Hierdoor blijft TOPs! effectief op uw school. Voor meer informatie over deze opleidingen klik hier.

Stichting 180
TOPs! is een product van Stichting 180. Stichting 180 is een kennis-  en netwerkorganisatie die zich ten doel stelt de maatschappelijke positie van jongeren te verbeteren. Voor meer informatie of het aanmelden voor een training mail: info@180.nl of kijk op onze website.