Literatuur

Een leven zonder boeken is onleefbaar

  • Witte (2012) De kunst van veranderen: Bewegen tot de kern. Vakmedianet
  • Verschuren (2010) Aan het roer: Leiding geven aan innovaties in het onderwijs. KPC groep
  • Schnabel (2016) Platform onderwijs 2032: Hoofdlijn advies, een voorstel
  • Both (2012) Onderwijs vraagt leiderschap. Scriptum
  • Verbiest (2010) Op weg naar nieuw onderwijskundig leiderschap. School en begeleiding: Personeel en organisatie, uitgave 25 december 2010
  • Kessels (april 2013) Leiderschap in een professionele ruimte. Van twaalf tot achttien
  • Hulsbosch (2012) Professionele ruimte en gespreid leiderschap. Look
  • Schaveling (2015) Tijdelijk leiderschap. Academic Service