Eerste deelnemers NOVO Post HBO-opleiding gediplomeerd!

Van harte gefeliciteerd namens het NOVO-opleidingsteam!

350_foto-novo-opleiding-ged

Op 14 maart 2014 hebben de eerste deelnemers (LD docenten van het Wellant College) van de NOVO Post HBO-opleiding (opleiding voor procesbegeleiders) hun diploma ontvangen. Door de opleiding zijn zij beter in staat hun taken als LD docenten uit te voren als innovator, ontwikkelaar en projectleider. Gefeliciteerd!

Het NOVO opleidingsteam
Erica ter Wee, Therese de Leeuw, Dorien Sluijter