Wie

Wees de verandering in de wereld de je wilt zien

Wij zijn InterimLinQue!

InterimLinQue werkt nauw samen met de LinQue Consult coöperatie.
InterimLinQue heeft zich inmiddels bewezen als organisatie die procesbegeleiders, projectleiders en interim managers levert voor de begeleiding van duurzame ontwikkel- en veranderprocessen op het niveau van de school, de teams en de personen die in de school werken. Juist omdat leiders de cultuurdragers zijn voor dat wat nodig is voor het slagen van die voorgenomen ontwikkeling of verandering en het versterken van de interne veranderkracht, biedt InterimLinQue daar een bijdrage aan.

InterimLinQue staat voor:

Tijdelijk: Er staat een heldere periode voor ogen om het gewenste resultaat te boeken
Blijvend resultaat: De beschikbare (interne) krachten bundelen, aanspreken en inzetten
Leiderschap: Niet alleen leiding geven maar ook ontwikkelen voor duurzaamheid. InterimLinque beschikt over leiders met leidinggevende onderwijservaring die direct inzetbaar zijn op scholen waar leiding (om welke reden dan ook) wegvalt of waar tijdelijk extra leiderschap (Co-leiderschap) nodig is om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Dit kan ook betekenen dat we Co–leiderschap inzetten. De huidige directeur krijgt ondersteuning van een Co-leider om samen de veranderkracht van de organisatie te vergroten en innovaties in te zetten.

Wij starten ons werk vanuit een stevige probleemanalyse, waardoor we samen met u als opdrachtgever kunnen bepalen waar het over gaat, voor welke duur dit tijdelijk leiderschap ingezet moet worden en welk resultaat het moet opleveren.