Hoe werkt de tijdelijk leider

Met elkaar leren en ontwikkelen

De tijdelijk leider werkt met:

  • Tijdelijk Werkbare Overeenkomsten (TWO)
  • De intake als formule voor succes
  • Wisselende rollen, soms verenigd in 1 persoon, soms in 2 personen (bijvoorbeeld: interim manager en expert of procesbegeleider, projectleider). Dit in overleg met de opdrachtgever.
  • Het expliciet vergroten van de transparantie in de organisatie
  • Een integrale aanpak:
    Van binnen naar buiten en vice versa
    Collectief versus individueel
  • Een voortdurend bewustzijn en oog voor: de heilige huisjes, de verloren gaande talenten, de verborgen muren en de ‘lijken uit de kast’