Professioneel Kapitaal: effectief samen ontwikkelen als onderwijsteam

Inspirerende studiebijeenkomst over Professioneel Kapitaal geprolongeerd!

De tweede editie van de studiebijeenkomst Professioneel Kapitaal is op woensdag 16 april 2014 van 15.30–20.30 uur te Houten.

 

Uitnodiging Professioneel Kapitaal 16 april 2014

LinQue Consult organiseerde op 15 januari een succesvolle studiebijeenkomst naar aanleiding van het boek “Professioneel Kapitaal” van Michael Fullan en Andy Hargreaves. Ruim 25 deelnemers lieten zich inspireren door elkaar en door de leidraad van het boek. Omdat iedereen enthousiast was over deze bijeenkomst organiseren wij deze nogmaals op 16 april 2014.

Professioneel Kapitaal gaat om het samenspel tussen Menselijk Kapitaal, Sociaal Kapitaal en Besluitvormingskapitaal binnen een (school)organisatie; met andere woorden het samenspel tussen het individuele en het collectieve leren en het gezamenlijk nemen van gefundeerde besluiten ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie.

Inmiddels is er veel bekend over effectieve werkwijzen om samen blijvend te leren en te ontwikkelen. Denk aan een voetbalteam: allemaal topvoetballers bij elkaar geeft nog geen superteam. Daar is een collectief voor nodig dat samen iets tot stand brengt. Onderwijs is ook meer en meer een collectieve verantwoordelijkheid, waarin docenten in teams samen verantwoordelijk zijn voor de opbrengsten. Wat vraagt dat van de schoolleiding? Wat kunt u doen om het collectief te versterken? Collectief leren vraagt een uitgebalanceerd samenspel van het prikkelen van de intrinsieke motivatie en het geven van lichte druk, van (keuze)vrijheid en controle, van zoeken naar de passie en dingen die moeten, van sturen en loslaten, van leiding geven en krijgen.  Dat is waar deze studiebijeenkomst over gaat.

De tweede editie van de studiebijeenkomst Professioneel Kapitaal is op woensdag 16 april 2014 van 15.30–20.30 uur te Houten. De kosten hiervoor zijn € 195,00 p.p. Professioneel Kapitaal gaat over samen ontwikkelen en samen leren, daarom kunt u een collega voor dezelfde prijs meenemen. Wij bieden u een boeiende, inspirerende en leerzame bijeenkomst. Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie, thee en fris en een uitstekende maaltijd.

Wilt u meer informatie of u opgeven, dan kan dat door Wim Bos een mail te sturen (wimbos@interimlinque.nl) of door hem te bellen: 06 10 347 368.

Reacties van deelnemers aan studiebijeenkomst Professioneel Kapitaal in januari 2014:

“Eerste keer dat ik aanwezig ben bij een LinQue-bijeenkomst! Met veel plezier. Veel variatie in werkvormen, heerlijk gegeten, leuke groep mensen. Ik heb veel inspiratie opgedaan.”

“Ik ben heel blij dat ik gekomen ben. Het was inspirerend.”

“Ik kreeg bevestigd dat ik op de juiste weg bezig ben, tips ontvangen om nog beter in contact te komen met mijn team.”