Systemisch waarnemen

De échte problemen in een organisatie boven water krijgen.

Wat is het?
Als organisatieadviseur word je geconfronteerd met problemen die zich uiten in de vorm van incidenten, symptomen of patronen waar de opdrachtgever nog niet direct ‘”de vinger op kan leggen”. Je wordt dan als organisatieadviseur gevraagd om een organisatie te helpen een probleem zichtbaar te maken en eventueel te helpen oplossen.

Systemisch waarnemen is een van de theorieën die LinQue gebruikt om problemen in een organisatie boven water te krijgen. Een incident is namelijk vaak slechts het topje van de ijsberg. Om problemen op te lossen moet je, samen met de opdrachtgever, verder kijken naar patronen, structuur en cultuur in de organisatie en de mentale modellen van de mensen die er werken.

De theorie
De theorie van het systemisch waarnemen gaat er van uit dat een organisatie, die uit balans raakt,  altijd weer op zoek gaat naar een manier om de balans te herstellen. Een manier om te herstellen wat verstoord is geraakt. Het is een ‘wet’ dat elk systeem streeft naar een balans en in evenwicht moet zijn.

Welke vragen?

  • zit iedereen wel op de goede plek?
  • is de leider in staat om leiding te geven?
  • worden taken overgenomen die bij een andere persoon horen?
  • wie wordt er buitengesloten?
  • is er wel respect voor de ‘hogeren”? ouderen?
  • wordt er voldoende aandacht besteed aan ‘contact maken”, een relatie beginnen?
  • wordt er voldoende aandacht besteed aan afscheid nemen? losmaken?
  • wat is er in de historie van een organisatie gebeurt dat nu nog doorwerkt?

Voor wie?
Directies, teamleiders. Leidinggevende die worden geconfronteerd met en probleem in de organisatie of in het team waar niet zomaar een oplossing voor gevonden kan worden of waarbij al vele oplossingen de revue zijn gepasseerd.

Informatie
Rob Jasperse of Dorien Sluijter