Fasegericht werken

Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk zijn

We werken in fasen binnen InterimLinQue

De tijdelijk leider wordt ingezet voor een afgesproken periode met de mogelijkheid tot verlenging.
Na iedere 3 maanden is er een evaluatie moment met de opdrachtgever met 4 doelen:

 1. Bespreken wederzijdse tevredenheid
 2. Vorderingen m.b.t. gemaakte afspraken
 3. Nieuwe inzichten en afspraken hierover
 4. Vervolg voor de komende periode

Fasen:

 • Entreefase (kennismaken, verhelderen van de vraag, contractfase)
 • Diagnose fase (aan de slag en verdiept werken aan de vraagstelling)
 • Uitvoeringsfase (uitvoering van de opdracht conform afspraken)
  Mogelijk wordt in deze fase, in overleg met de opdrachtgever een krachtenveldanalyse
  ingezet of een audit / visitatie om meer zicht te krijgen op de problematiek en de oplossing daarvan.
 • Evaluatiefase (tussenevaluatie met opdrachtgever : resultaten en vervolg)
 • Afsluitingsfase (evaluatie met de opdrachtgever: resultaten, vervolg of beëindiging van de opdracht)