Tarieven

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Tarieven

LinQue Consult hanteert een tarief van € 550,– tot  € 625,– per dagdeel. Deze tarieven zijn inclusief reistijd en exclusief reiskosten en btw (indien btw moet worden geheven). Voor de reiskosten hanteren wij een tarief van € 0,28 ct per km

Vanaf 1 oktober 2012 geldt het BTW-tarief van 21% voor alle diensten waarvoor BTW wordt geheven.

De prijs voor een traject wordt bepaald door o.a.:

  • Het aantal jaren ervaring van de consultant (senior, medior, junior)
  • De complexiteit van de opdracht
  • De zwaarte van de opdracht
  • Het type aanbod: training, coaching, consultancy, opleiding
  • Het aantal dagdelen dat door de klant wordt afgenomen