Visie

Werken in én aan een systeem, met een onafhankelijke blik

Tijdelijk leiderschap in de context

InterimLinQue zet tijdelijk leiderschap zo in dat er beweging ontstaat waardoor mensen in de organisatie hun professionele ruimte innemen. De kernkwaliteit van InterimLinQue is het optimaal benutten van de kwaliteiten van het individu, zodat het individu bijdraagt aan de ontwikkeling en het resultaat van de gehele organisatie. Hierbij houdt InterimLinQue rekening met de balans tussen de draaglast en draagkracht van de organisatie, de wens van de opdrachtgever en het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn gerealiseerd. De tijdelijk leider van InterimLinQue geeft daarom ruimte waar het kan en zal sturen waar het moet.

Een wereld waarin verandering de enige constante lijkt, vraagt leiderschap dat werknemers laat anticiperen op die permanente ontwikkeling. In de visie van InterimLinQue is dit voor tijdelijk leiders niet anders. InterimLinQue beschikt over een netwerk van ervaren tijdelijk leiders waardoor het tijdelijk leiderschap op verschillende niveaus en wijzen kan worden ingevuld. Hiermee sluit InterimLinQue aan bij de aanleiding en het niveau van urgentie voor de inzet van een tijdelijk leider binnen de organisatie. InterimLinQue is in staat om met tijdelijke leiderschap verandering, ontwikkeling en innovatiekracht te bundelen en op gang te brengen.