Trainingen

Trainen: geen emmers leeggooien maar vuurtjes aansteken.

Trainingen bestaan bij LinQue altijd zo veel mogelijk uit maatwerk, passend binnen een ontwikkeltraject waarmee we bezig zijn. Als meest betrokken buitenstaander bieden we die ontwikkelingsmogelijkheid die past bij dat wat de organisatie vraagt en die aansluit bij waar men is.

LinQue Consult werkt nauwelijks met standaard trainingen waar individuele medewerkers van verschillende organisaties op in kunnen schrijven. De vraag van de klant staat steeds centraal en daar maken wij een apart aanbod voor. Elke vraag en situatie is uniek en daar past ook een specifiek, anders dan andere aanpak bij.

In de trajecten die we begeleiden maken trainingen veelal een belangrijk onderdeel uit van dat wat we doen. Bij grote onderwijsontwikkeltrajecten werken we met een stuurgroep die mede bepaalt wat de inhoud van trainingen is. Soms kiezen we er voor om schoolbreed dezelfde aanpak te ontwikkelen en trainen. En soms wordt ook een gedifferentieerd aanbod ontwikkeld, zodat het aansluit bij de individuele werknemer. In enkele gevallen worden deze uitgevoerd door experts van de organisatie zelf, waarbij wij ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering.

Expertises waarover we trainingen verzorgen zijn onder meer: Effectieve Leerlingbespreking, Pedagogisch klimaat en coachen.